Kungälvs fotoklubb startade 2019.

Vi har ställt ut tillsammans varje år sedan 2020.


 Vår nästa utställning är i Stenhålts lada

i Romelanda på pingsthelgen

Mina bidrag: