Kungälvs fotoklubb startade 2019. Vi har ställt ut tillsammans:

i Kongelfska huset 2020, på Kungälvsmässan 2021, på kulturnatta 2021, på Västra gatan hösten 2022 samt på Kulturnatta  2022.


På gång är en gemensam fotoutställning i Romelanda på pingshelgen, på Västra gatan 17-18 juni och på Kungälvsmässan i september.

Mina bidrag: